Truyện tranh tiêu điểm
uq-holder Lookism Real Account tan-tac-long-ho-mon Black Clover Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Kengan Omega hive
Thông báo & Sự kiện
Berserk THEO DÕI TRUYỆN CHIA SẺ TRUYỆN

Berserk nội dung

Truyện tranh Berserk nội dung đang được cập nhật . Ghé thăm Mangak.info để được đọc các chương mới nhất của Berserk

Berserk số chương

NGÀY ĐĂNG :
Berserk chap 364 14-09-2021
Berserk chap 363 24-01-2021
Berserk chap 362 23-10-2020
Berserk chap 361 25-07-2020
Berserk chap 360 26-04-2020
Berserk chap 359 24-08-2019
Berserk chap 358 01-05-2019
Berserk chap 357 27-05-2018
Berserk chap 356 02-05-2018
Berserk chap 355 02-05-2018
Berserk chap 354 28-02-2018
Berserk chap 353 29-01-2018
Berserk chap 352 29-01-2018
Berserk chap 351 20-07-2017
Berserk chap 350 14-06-2017
Berserk chap 349 10-05-2017
Berserk chap 348 14-04-2017
Berserk chap 347 04-11-2016
Berserk chap 346 12-09-2016
Berserk chap 345 12-09-2016
Berserk chap 344 07-07-2016
Berserk chap 343 28-12-2015
Berserk chap 342 04-12-2015
Berserk chap 341 28-10-2015
Berserk chap 340 03-10-2015
Berserk chap 339 08-09-2015
Berserk chap 338 26-07-2015
Berserk chap 337 05-10-2014
Berserk chap 336 04-08-2014
Berserk chap 335 04-08-2014
Berserk chap 334 04-08-2014
Berserk chap 333 04-08-2014
Berserk chap 332 04-08-2014
Berserk chap 331 04-08-2014
Berserk chap 330 04-08-2014
Berserk chap 329 04-08-2014
Berserk chap 328 04-08-2014
Berserk chap 327f 04-08-2014
Berserk chap 327e 04-08-2014
Berserk chap 327d 04-08-2014
Berserk chap 327c 04-08-2014
Berserk chap 327b 04-08-2014
Berserk chap 327a 04-08-2014
Berserk chap 326 04-08-2014
Berserk chap 325 04-08-2014
Berserk chap 324 04-08-2014
Berserk chap 323 04-08-2014
Berserk chap 322 04-08-2014
Berserk chap 321 04-08-2014
Berserk chap 320 04-08-2014
Berserk chap 319 04-08-2014
Berserk chap 318 04-08-2014
Berserk chap 317 04-08-2014
Berserk chap 316 04-08-2014
Berserk chap 315 04-08-2014
Berserk chap 314 04-08-2014
Berserk chap 313 04-08-2014
Berserk chap 312 04-08-2014
Berserk chap 311 04-08-2014
Berserk chap 310 04-08-2014
Berserk chap 309 04-08-2014
Berserk chap 308 04-08-2014
Berserk chap 307 04-08-2014
Berserk chap 306 04-08-2014
Berserk chap 305 04-08-2014
Berserk chap 304 04-08-2014
Berserk chap 303 04-08-2014
Berserk chap 302 04-08-2014
Berserk chap 301 04-08-2014
Berserk chap 300 04-08-2014
Berserk chap 299 04-08-2014
Berserk chap 298 04-08-2014
Berserk chap 297 04-08-2014
Berserk chap 296 04-08-2014
Berserk chap 295 04-08-2014
Berserk chap 294 04-08-2014
Berserk chap 293 04-08-2014
Berserk chap 292 04-08-2014
Berserk chap 291 04-08-2014
Berserk chap 290 04-08-2014
Berserk chap 289 04-08-2014
Berserk chap 288 04-08-2014
Berserk chap 287 04-08-2014
Berserk chap 286 04-08-2014
Berserk chap 285 04-08-2014
Berserk chap 284 04-08-2014
Berserk chap 283 04-08-2014
Berserk chap 282 04-08-2014
Berserk chap 281 04-08-2014
Berserk chap 280 04-08-2014
Berserk chap 279 04-08-2014
Berserk chap 278 04-08-2014
Berserk chap 277 04-08-2014
Berserk chap 276 04-08-2014
Berserk chap 275 04-08-2014
Berserk chap 274 04-08-2014
Berserk chap 273 04-08-2014
Berserk chap 272 04-08-2014
Berserk chap 271 04-08-2014
Berserk chap 270 04-08-2014
Berserk chap 269 04-08-2014
Berserk chap 268 04-08-2014
Berserk chap 267 04-08-2014
Berserk chap 266 04-08-2014
Berserk chap 265 04-08-2014
Berserk chap 264 04-08-2014
Berserk chap 263 04-08-2014
Berserk chap 262 04-08-2014
Berserk chap 261 04-08-2014
Berserk chap 260 04-08-2014
Berserk chap 259 04-08-2014
Berserk chap 258 04-08-2014
Berserk chap 257 04-08-2014
Berserk chap 256 04-08-2014
Berserk chap 255 04-08-2014
Berserk chap 254 04-08-2014
Berserk chap 253 04-08-2014
Berserk chap 252 04-08-2014
Berserk chap 251 04-08-2014
Berserk chap 250 04-08-2014
Berserk chap 249 04-08-2014
Berserk chap 248 04-08-2014
Berserk chap 247 04-08-2014
Berserk chap 246 04-08-2014
Berserk chap 245 04-08-2014
Berserk chap 244 04-08-2014
Berserk chap 243 04-08-2014
Berserk chap 242 04-08-2014
Berserk chap 241 04-08-2014
Berserk chap 240 04-08-2014
Berserk chap 239 04-08-2014
Berserk chap 238 04-08-2014
Berserk chap 237 04-08-2014
Berserk chap 236 04-08-2014
Berserk chap 235 04-08-2014
Berserk chap 234 04-08-2014
Berserk chap 233 04-08-2014
Berserk chap 232 04-08-2014
Berserk chap 231 04-08-2014
Berserk chap 230 04-08-2014
Berserk chap 229 04-08-2014
Berserk chap 228 04-08-2014
Berserk chap 227 04-08-2014
Berserk chap 226 04-08-2014
Berserk chap 225 04-08-2014
Berserk chap 224 04-08-2014
Berserk chap 223 04-08-2014
Berserk chap 222 04-08-2014
Berserk chap 221 04-08-2014
Berserk chap 220 04-08-2014
Berserk chap 219 04-08-2014
Berserk chap 218 04-08-2014
Berserk chap 217 04-08-2014
Berserk chap 216 04-08-2014
Berserk chap 215 04-08-2014
Berserk chap 214 04-08-2014
Berserk chap 213 04-08-2014
Berserk chap 212 04-08-2014
Berserk chap 211 04-08-2014
Berserk chap 210 04-08-2014
Berserk chap 209 04-08-2014
Berserk chap 208 04-08-2014
Berserk chap 207 04-08-2014
Berserk chap 206 04-08-2014
Berserk chap 205 04-08-2014
Berserk chap 204 04-08-2014
Berserk chap 203 04-08-2014
Berserk chap 202 04-08-2014
Berserk chap 201 04-08-2014
Berserk chap 200 04-08-2014
Berserk chap 199 04-08-2014
Berserk chap 198 04-08-2014
Berserk chap 197 04-08-2014
Berserk chap 196 04-08-2014
Berserk chap 195 04-08-2014
Berserk chap 194 04-08-2014
Berserk chap 193 04-08-2014
Berserk chap 192 04-08-2014
Berserk chap 191 04-08-2014
Berserk chap 190 04-08-2014
Berserk chap 189 04-08-2014
Berserk chap 188 04-08-2014
Berserk chap 187 04-08-2014
Berserk chap 186 04-08-2014
Berserk chap 185 04-08-2014
Berserk chap 184 04-08-2014
Berserk chap 183 04-08-2014
Berserk chap 182 04-08-2014
Berserk chap 181 04-08-2014
Berserk chap 180 04-08-2014
Berserk chap 179 04-08-2014
Berserk chap 178 04-08-2014
Berserk chap 177 04-08-2014
Berserk chap 176 04-08-2014
Berserk chap 175 04-08-2014
Berserk chap 174 04-08-2014
Berserk chap 173 04-08-2014
Berserk chap 172 04-08-2014
Berserk chap 171 04-08-2014
Berserk chap 170 04-08-2014
Berserk chap 169 04-08-2014
Berserk chap 168 04-08-2014
Berserk chap 167 04-08-2014
Berserk chap 166 04-08-2014
Berserk chap 165 04-08-2014
Berserk chap 164 04-08-2014
Berserk chap 163 04-08-2014
Berserk chap 162 04-08-2014
Berserk chap 161 04-08-2014
Berserk chap 160 04-08-2014
Berserk chap 159 04-08-2014
Berserk chap 158 04-08-2014
Berserk chap 157 04-08-2014
Berserk chap 156 04-08-2014
Berserk chap 155 04-08-2014
Berserk chap 154 04-08-2014
Berserk chap 153 04-08-2014
Berserk chap 152 04-08-2014
Berserk chap 151 04-08-2014
Berserk chap 150 04-08-2014
Berserk chap 149 04-08-2014
Berserk chap 148 04-08-2014
Berserk chap 147 04-08-2014
Berserk chap 146 04-08-2014
Berserk chap 145 04-08-2014
Berserk chap 144 04-08-2014
Berserk chap 143 04-08-2014
Berserk chap 142 04-08-2014
Berserk chap 141 04-08-2014
Berserk chap 140 04-08-2014
Berserk chap 139 04-08-2014
Berserk chap 138 04-08-2014
Berserk chap 137 04-08-2014
Berserk chap 136 04-08-2014
Berserk chap 135 04-08-2014
Berserk chap 134 04-08-2014
Berserk chap 133 04-08-2014
Berserk chap 132 04-08-2014
Berserk chap 131 04-08-2014
Berserk chap 130 04-08-2014
Berserk chap 129 04-08-2014
Berserk chap 128 04-08-2014
Berserk chap 127 04-08-2014
Berserk chap 126 04-08-2014
Berserk chap 125 04-08-2014
Berserk chap 124 04-08-2014
Berserk chap 123 04-08-2014
Berserk chap 122 04-08-2014
Berserk chap 121 04-08-2014
Berserk chap 120 04-08-2014
Berserk chap 119 04-08-2014
Berserk chap 118 04-08-2014
Berserk chap 117 04-08-2014
Berserk chap 116 04-08-2014
Berserk chap 115 04-08-2014
Berserk chap 114 04-08-2014
Berserk chap 113 04-08-2014
Berserk chap 112 04-08-2014
Berserk chap 111 04-08-2014
Berserk chap 110 04-08-2014
Berserk chap 109 04-08-2014
Berserk chap 108 04-08-2014
Berserk chap 107 04-08-2014
Berserk chap 106 04-08-2014
Berserk chap 105 04-08-2014
Berserk chap 104 04-08-2014
Berserk chap 103 04-08-2014
Berserk chap 102 04-08-2014
Berserk chap 101 04-08-2014
Berserk chap 100 04-08-2014
Berserk chap 99 04-08-2014
Berserk chap 98 04-08-2014
Berserk chap 97 04-08-2014
Berserk chap 96 04-08-2014
Berserk chap 95 04-08-2014
Berserk chap 94 04-08-2014
Berserk chap 93 04-08-2014
Berserk chap 92 04-08-2014
Berserk chap 91 04-08-2014
Berserk chap 90 04-08-2014
Berserk chap 89 04-08-2014
Berserk chap 88 04-08-2014
Berserk chap 87 04-08-2014
Berserk chap 86 04-08-2014
Berserk chap 85 04-08-2014
Berserk chap 84 04-08-2014
Berserk chap 83 04-08-2014
Berserk chap 82 04-08-2014
Berserk chap 81 04-08-2014
Berserk chap 80 04-08-2014
Berserk chap 79 04-08-2014
Berserk chap 78 04-08-2014
Berserk chap 77 04-08-2014
Berserk chap 76 04-08-2014
Berserk chap 75 04-08-2014
Berserk chap 74 04-08-2014
Berserk chap 73 04-08-2014
Berserk chap 72 04-08-2014
Berserk chap 71 04-08-2014
Berserk chap 70 04-08-2014
Berserk chap 69 04-08-2014
Berserk chap 68 04-08-2014
Berserk chap 67 04-08-2014
Berserk chap 66 04-08-2014
Berserk chap 65 04-08-2014
Berserk chap 64 04-08-2014
Berserk chap 63 04-08-2014
Berserk chap 62 04-08-2014
Berserk chap 61 04-08-2014
Berserk chap 60 04-08-2014
Berserk chap 59 04-08-2014
Berserk chap 58 04-08-2014
Berserk chap 57 04-08-2014
Berserk chap 56 04-08-2014
Berserk chap 55 04-08-2014
Berserk chap 54 04-08-2014
Berserk chap 53 04-08-2014
Berserk chap 52 04-08-2014
Berserk chap 51 04-08-2014
Berserk chap 50 04-08-2014
Berserk chap 49 04-08-2014
Berserk chap 48 04-08-2014
Berserk chap 47 04-08-2014
Berserk chap 46 04-08-2014
Berserk chap 45 04-08-2014
Berserk chap 44 04-08-2014
Berserk chap 43 04-08-2014
Berserk chap 42 04-08-2014
Berserk chap 41 04-08-2014
Berserk chap 40 04-08-2014
Berserk chap 39 04-08-2014
Berserk chap 38 04-08-2014
Berserk chap 37 04-08-2014
Berserk chap 36 04-08-2014
Berserk chap 35 04-08-2014
Berserk chap 34 04-08-2014
Berserk chap 33 04-08-2014
Berserk chap 32 04-08-2014
Berserk chap 31 04-08-2014
Berserk chap 30 04-08-2014
Berserk chap 29 04-08-2014
Berserk chap 28 04-08-2014
Berserk chap 27 04-08-2014
Berserk chap 26 04-08-2014
Berserk chap 25 04-08-2014
Berserk chap 24 04-08-2014
Berserk chap 23 04-08-2014
Berserk chap 22 04-08-2014
Berserk chap 21 04-08-2014
Berserk chap 20 04-08-2014
Berserk chap 19 04-08-2014
Berserk chap 18 04-08-2014
Berserk chap 17 04-08-2014
Berserk chap 16 04-08-2014
Berserk chap 15 04-08-2014
Berserk chap 14 04-08-2014
Berserk chap 13 04-08-2014
Berserk chap 12 04-08-2014
Berserk chap 11 04-08-2014
Berserk chap 10 04-08-2014
Berserk chap 9 04-08-2014
Berserk chap 8 04-08-2014
Berserk chap 7 04-08-2014
Berserk chap 6 04-08-2014
Berserk chap 5 04-08-2014
Berserk chap 4 04-08-2014
Berserk chap 3 04-08-2014
Berserk chap 2 04-08-2014
Berserk chap 1 04-08-2014
Bình luận Facebook

Bình luận Mangak: Berserk

Comment feed

  1. Uchiha Edge says:

    adu ra chap mới lâu chết đi mất

  2. trung says:

    Chập 349 nhầm chập 339 rồi. Mong sửa lại sớm

  3. truyện Fantasy hay nhất mình từng đọc tiếc quá tác giả ko thể tiếp tục :((

    1. đâu ra vụ tác giả k thể tiếp tục vậy :<

Bình luận Mangak

Bình luận nhanh

Truyện mới đăng
Thể loại truyện
Mới đăng Ongoing
Top view Hot Full
16+ 18+ 4 Koma
Action Adult Adventure
Ảnh đẹp Anime Bender
Bishounen BROCCO Lee Chuyển Sinh
Cổ Đại Comedy Comic
Cooking Cosplay Demons
Detective DoGyung Lee Doujinshi
Drama Đam Mỹ Ecchi
erythema Fanmade Fantasy
fi Food Game
Gender Gender Bender Harem
Historical Horror Huyền Huyễn
Isekai Isekai/Dị giới/Trọng sinh Josei
Live action Loli Magic
Manga Manhua Manhwa
Martial arts Mature Mecha
Medical Music Mystery
Ngôn Tình Okada Megumu On Tab
One shot Oneshot Psycho
Psychological Romance School life
Sci Sci fi Seinen
Shige Shoujo Shoujo ai
Shoujoai Shounen Shounen ai
Slice of life Smut Soft Yaoi
Soft Yuri Sports Super power
Supernatural Tạp chí truyện tranh Thiếu Nhi
Tragedy Trap Trap (Crossdressing)
Trinh Thám Trưởng thành 17+ Trưởng thành 18+
Truyện Hàn (Manhwa) Truyện Màu Truyện Nhật (Manga)
Truyện scan Truyện Tàu (Manhua) Truyền Việt
Vampire Việt Nam Webtoon
Webtoons Xuyên Không Yaoi
Yuri Zombie

Số lượng truyện: 6,273

Số lượng chương: 323,779