Truyện tranh tiêu điểm
Mairimashita! Iruma-kun uq-holder Lookism Real Account tan-tac-long-ho-mon Black Clover Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Kengan Omega
Thông báo & Sự kiện
THEO DÕI TRUYỆN CHIA SẺ TRUYỆN

Kiếm Vũ nội dung

Kiếm Vũ nội dung đang được cập nhật.

Kiếm Vũ số chương

NGÀY ĐĂNG :
Kiếm Vũ chap 228 18-09-2021
Kiếm Vũ chap 227 15-09-2021
Kiếm Vũ chap 226 10-09-2021
Kiếm Vũ chap 225 07-09-2021
Kiếm Vũ chap 224 05-09-2021
Kiếm Vũ chap 223 02-09-2021
Kiếm Vũ chap 222 02-09-2021
Kiếm Vũ chap 221 01-09-2021
Kiếm Vũ chap 220 30-08-2021
Kiếm Vũ chap 219 27-08-2021
Kiếm Vũ chap 218 22-08-2021
Kiếm Vũ chap 217 22-08-2021
Kiếm Vũ chap 216 20-08-2021
Kiếm Vũ chap 215 07-08-2021
Kiếm Vũ chap 214 07-08-2021
Kiếm Vũ chap 213 31-07-2021
Kiếm Vũ chap 212 31-07-2021
Kiếm Vũ chap 211 29-07-2021
Kiếm Vũ chap 210 22-07-2021
Kiếm Vũ chap 209 20-07-2021
Kiếm Vũ chap 208 14-07-2021
Kiếm Vũ chap 207 13-07-2021
Kiếm Vũ chap 206 13-07-2021
Kiếm Vũ chap 205 12-07-2021
Kiếm Vũ chap 204 12-07-2021
Kiếm Vũ chap 203 02-07-2021
Kiếm Vũ chap 202 02-07-2021
Kiếm Vũ chap 201 28-06-2021
Kiếm Vũ chap 200 28-06-2021
Kiếm Vũ chap 199 28-06-2021
Kiếm Vũ chap 198 21-06-2021
Kiếm Vũ chap 197 21-06-2021
Kiếm Vũ chap 196 18-06-2021
Kiếm Vũ chap 195 11-06-2021
Kiếm Vũ chap 194 09-06-2021
Kiếm Vũ chap 193 30-05-2021
Kiếm Vũ chap 192 28-05-2021
Kiếm Vũ chap 191 28-05-2021
Kiếm Vũ chap 190 28-05-2021
Kiếm Vũ chap 189 24-05-2021
Kiếm Vũ chap 188 22-05-2021
Kiếm Vũ chap 187 12-05-2021
Kiếm Vũ chap 186 11-05-2021
Kiếm Vũ chap 185 09-05-2021
Kiếm Vũ chap 184 26-04-2021
Kiếm Vũ chap 183 19-04-2021
Kiếm Vũ chap 182 11-04-2021
Kiếm Vũ chap 181 08-04-2021
Kiếm Vũ chap 180 08-04-2021
Kiếm Vũ chap 179 31-03-2021
Kiếm Vũ chap 178 27-03-2021
Kiếm Vũ chap 177 24-03-2021
Kiếm Vũ chap 176 24-03-2021
Kiếm Vũ chap 175 19-03-2021
Kiếm Vũ chap 174 13-03-2021
Kiếm Vũ chap 173 11-03-2021
Kiếm Vũ chap 172 08-03-2021
Kiếm Vũ chap 171 04-03-2021
Kiếm Vũ chap 170 04-03-2021
Kiếm Vũ chap 169 04-03-2021
Kiếm Vũ chap 168 04-03-2021
Kiếm Vũ chap 167 04-03-2021
Kiếm Vũ chap 166 22-02-2021
Kiếm Vũ chap 165 13-02-2021
Kiếm Vũ chap 164 08-02-2021
Kiếm Vũ chap 163 05-02-2021
Kiếm Vũ chap 162 05-02-2021
Kiếm Vũ chap 161 28-01-2021
Kiếm Vũ chap 160 24-01-2021
Kiếm Vũ chap 159 21-01-2021
Kiếm Vũ chap 158 17-01-2021
Kiếm Vũ chap 157 14-01-2021
Kiếm Vũ chap 156 11-01-2021
Kiếm Vũ chap 155 11-01-2021
Kiếm Vũ chap 154 11-01-2021
Kiếm Vũ chap 153 08-01-2021
Kiếm Vũ chap 152 08-01-2021
Kiếm Vũ chap 151 28-12-2020
Kiếm Vũ chap 150 24-12-2020
Kiếm Vũ chap 149 21-12-2020
Kiếm Vũ chap 148 17-12-2020
Kiếm Vũ chap 147 14-12-2020
Kiếm Vũ chap 146 10-12-2020
Kiếm Vũ chap 145 08-12-2020
Kiếm Vũ chap 144 08-12-2020
Kiếm Vũ chap 143 08-12-2020
Kiếm Vũ chap 142 27-11-2020
Kiếm Vũ chap 141 24-11-2020
Kiếm Vũ chap 140 21-11-2020
Kiếm Vũ chap 139 15-11-2020
Kiếm Vũ chap 138 13-11-2020
Kiếm Vũ chap 137 12-11-2020
Kiếm Vũ chap 136 05-11-2020
Kiếm Vũ chap 135 02-11-2020
Kiếm Vũ chap 134 30-10-2020
Kiếm Vũ chap 133 27-10-2020
Kiếm Vũ chap 132 27-10-2020
Kiếm Vũ chap 131 20-10-2020
Kiếm Vũ chap 130 17-10-2020
Kiếm Vũ chap 129 17-10-2020
Kiếm Vũ chap 128 15-10-2020
Kiếm Vũ chap 127 14-10-2020
Kiếm Vũ chap 126 14-10-2020
Kiếm Vũ chap 125 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 124 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 123 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 122 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 121 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 120 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 119 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 118 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 117 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 116 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 115 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 114 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 113 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 112 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 111 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 110 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 109 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 108 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 107 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 106 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 105 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 104 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 103 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 102 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 101 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 100 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 99 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 98 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 97 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 96 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 95 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 94 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 93 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 92 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 91 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 90 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 89 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 88 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 87 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 86 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 85 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 84 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 83 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 82 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 81 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 80 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 79 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 78 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 77 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 76 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 75 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 74 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 73 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 72 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 71 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 70 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 69 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 68 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 67 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 66 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 65 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 64 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 63 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 62 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 61 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 60 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 59 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 58 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 57 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 56 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 55 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 54 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 53 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 52 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 51 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 50 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 49 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 48 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 47 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 46 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 45 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 44 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 43 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 42 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 41 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 40 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 39 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 38 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 37 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 36 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 35 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 34 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 33 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 32 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 31 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 30 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 29 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 28 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 27 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 26 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 25 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 24 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 23 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 22 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 21 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 20 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 19 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 18 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 17 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 16 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 15 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 14 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 13 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 12 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 11 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 10 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 9 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 8 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 7 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 6 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 5 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 4 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 3 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 2 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 1 07-10-2020
Kiếm Vũ chap 0 07-10-2020
Bình luận Facebook

Bình luận Mangak

Bình luận nhanh

Truyện mới đăng
Thể loại truyện
Mới đăng Ongoing
Top view Hot Full
16+ 18+ 4 Koma
Action Adult Adventure
Ảnh đẹp Anime Bender
Bishounen BROCCO Lee Chuyển Sinh
Cổ Đại Comedy Comic
Cooking Cosplay Demons
Detective DoGyung Lee Doujinshi
Drama Đam Mỹ Ecchi
erythema Fanmade Fantasy
fi Food Game
Gender Gender Bender Harem
Historical Horror Huyền Huyễn
Isekai Isekai/Dị giới/Trọng sinh Josei
Live action Loli Magic
Manga Manhua Manhwa
Martial arts Mature Mecha
Medical Music Mystery
Ngôn Tình Okada Megumu On Tab
One shot Oneshot Psycho
Psychological Romance School life
Sci Sci fi Seinen
Shige Shoujo Shoujo ai
Shoujoai Shounen Shounen ai
Slice of life Smut Soft Yaoi
Soft Yuri Sports Super power
Supernatural Tạp chí truyện tranh Thiếu Nhi
Tragedy Trap Trap (Crossdressing)
Trinh Thám Trưởng thành 17+ Trưởng thành 18+
Truyện Hàn (Manhwa) Truyện Màu Truyện Nhật (Manga)
Truyện scan Truyện Tàu (Manhua) Truyền Việt
Vampire Việt Nam Webtoon
Webtoons Xuyên Không Yaoi
Yuri Zombie

Số lượng truyện: 6,273

Số lượng chương: 323,779